Fotografie Policy

Als uitgever van USA365 nemen wij het gebruik van fotografie zeer serieus. Het is één van onze meest waardevolle bezittingen. Daar waar mogelijk gebruiken wij eigen fotografie en video. Eventuele andere beelden worden door middel van foto databases en onafhankelijke fotografen aangevuld. Deze website bevat ook persoonlijke fotografie van onze gastauteurs. Andere fotografie is mogelijk afkomstig van Wikipedia of Flickr, op basis van Creative Commons licenties.

NWYRK Media hanteert een streng ‘zero tolerance’ policy op het gebruik van fotografie van derden zonder toestemming. Als creator en producent van kwalitatieve content, staan wij niet toe dat fotografie wordt gebruikt, waarvan wij geen rechten bezitten. Mocht dit onverhoopt door één van onze auteurs tóch gebruikt zijn, wat wij betreuren, dan vragen we je om contact op te nemen met de uitgever om alsnog afspraken te maken voor het gebruik van de betreffende beelden. Contact opnemen kan makkelijk via: sebastiaan@nwyrk.media 

 

English:
As publisher of USA365 we take photography very serious. It’s one of our most important assets. Where possible, we try to use own photography and video as much as possible. Other and additional footage is licensed from several photo libraries and independent photographers. This website also contains personal photography by our many guest editors. Other photography is used from Wikipedia and Flickr, based on Creative Commons licenses.

NWYRK Media has a strict zero tolerance policy on the use of photography from photographers without permission. As a creator and content producer of high quality content, we do not allow photography that’s been taken from the internet without proper licenses. If, however, one of our editors did use footage that we don’t own or have licensed, we truly regret this. If so, please contact us directly to arrange the required rights of use and license by emailing our publisher sebastiaan@nwyrk.media . Thank you.